Aktualności

Informacje bieżące

 

Zapraszamy do lektury kolejnych numerów czasopisma i składania tekstów do kolejnych tomów.

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” zgodnie z komunikatem MNiSW z grudnia 2016 w sprawie ewaluacji czasopism otrzymało 12 punktów. Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism punktowanych.

 

 
Opublikowane: 2015-05-28 Więcej...
 
1 - 1 z 1 elementów


ISSN: 2449-903X