Aktualności

Informacje bieżące

 

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” przeszło pozytywnie proces ewaluacji i zostało włączone do bazy indeksacji czasopism ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Informujemy ponadto, że czasopismo, zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ewaluacji czasopism za 2015 r. zostało bardzo dobrze ocenione i otrzymało 12 punktów. Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism punktowanych (poz. 1282).

 

 
Opublikowane: 2015-05-28 Więcej...
 
1 - 1 z 1 elementów