Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy

Marcin Popiel

Abstrakt


Turystyka osób z ograniczoną sprawnością jest fenomenem, który mocno się rozwija.Jednakże pomimo trwającego rozwoju wciąż – w pewnym stopniu – jest zjawiskiem rzadkim. Wynikato przede wszystkim z braku wiedzy na temat rynku turystów ze specjalnymi potrzebami, braku dialogu,koordynacji i wymiany informacji pomiędzy różnymi szczeblami władzy, przedsiębiorstwamibranży turystycznej itp., które współdziałają w ramach gospodarki opartej na wiedzy. Artykuł prezentujeprzykłady konkurencyjnych i innowacyjnych projektów na rzecz rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych.Przybliżona zostaje również terminologia niepełnosprawności oraz segmentacja rynkuturystycznego, który odpowiada na potrzeby osób z dysfunkcjami.

Słowa kluczowe


gospodarka turystyczna oparta na wiedzy; innowacje; turystyka; turystyka osób niepełnosprawnych; usługi

Bibliografia


Barczyński, M. (red.). (1993). Medyczny Słownik Encyklopedyczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Fogra”.

Buhalis, D., Darcy, S., Ambrose, I. (2012). Best Practice in Accessible Tourism. Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism, New York: Channel View Publications.

Burnett, J.J., Bender-Baker, H. (2001). Accessing the Travel-related Behaviors of the Mobility-disabled Consumer. Journal of Travel Research, 40(1), 4–11.

Darcy, S., Daruwalla, P.S. (1999). The Trouble with Travel: People with Disabilities and Tourism. Social Alternatives, 18(1), 41–46.

Economic Impulses on Accessible Tourism for All. (2004). Nr 526. Berlin: Federal Ministry of Economics and Labour.

Grabowski, J. (2008). Projekty na rzecz rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. W: A. Stasiak (red.). Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.

Halemba, P., Hermaciński, R. (2009). Sport i turystyka osób niepełnosprawnych. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica.

Hjalager, A.-M. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 31, 1–12.

Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Januszewska, M., Nawrocka, E. (2010). Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy. W: K. Rogoziński, A. Panasiuk (red.). Zarządzanie organizacjami usługowymi. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010, nr 145. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu, 35–48.

Kaganek, K. (2009). Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań. Kraków: European Association for Security.

Majewski, T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ostrowska, A. (1994). Badania nad niepełnosprawnością w Polsce. Warszawa: PAN.

Popiel, M. (2012). Turystyka studentów niepełnosprawnych na przykładzie krakowskich uczelni wyż¬szych. W: M. Sokołowski, A. Kaiser, J. Brzozowski (red.). Holicystyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 171–190.

Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.

Poskrobko, B. (red.). (2011). Gospodarka oparta na wiedzy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 173–187.

Skalska, T. (2010). Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych: porady dla usługodawców. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.