Development potentials of the Subcarpathian Voivodeship – diagnosis and assessment

Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur

Abstract


The purpose of this article is to assess the development potential of the Subcarpathian Voivodeship in relation to other regions of the country (divided into five categories of potential: demographic and social, natural and cultural, economic, spatial and institutional) indicating the main determinants and barriers of development and the identification of the key sectors of the economy of the region. The basic research question is: Which sectors of the economy in Subcarpathian Region may contribute to its competitive advantage over other regions in the country? During the study a broad range of social (including in-depth interviews and focus group interviews with entrepreneurships, representatives of local government and non-governmental organizations) and statistical methods were used, which allowed to accumulate a vast collection of empirical materials. Based on the research, it was found that the economic and socio-demographic potential plays the key role in the region.


Keywords


economy; potential; region; Subcarpathian Voivodeship

References


Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego – koncepcja i diagnoza. Studia Obszarów Wiejskich, 14, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Domański, B., Gwosdz, K. (red.). 2005. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy

ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Kraków: IGiGP UJ, ARP o/Mielec.

Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 7–24.

Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Podkarpackie dla inwestorów – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010–2012 (2012). Rzeszów: INNpuls.

Sobala-Gwosdz, A. (2005). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (2013). Rzeszów: Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Ślusarz, G. (2005). Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wilkin, J. (2003). Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm). W: A. Bołtromiuk (red.). Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 44–52.


Full Text: PDF (Polski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.