Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport

Marlena Dyszy

Abstrakt


Przedmiotem pracy jest rozwój działalności gospodarczych w gminach wiejskich położonych w otoczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Celem pracy jest przedstawienie działalności gospodarczych, których powstanie związane jest bezpośrednio lub pośrednio z działalnością portu lotniczego. Lotnisko generuje powstanie określonej grupy działalności usługowej, przemysłowej oraz infrastruktury komunikacyjnej, która prowadzi do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów sąsiadujących z portem lotniczym. Materiał źródłowy stanowiła literatura, dane pozyskane z bazy REGON, dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania terenowe przeprowadzane metodą inwentaryzacyjną w 2013 i 2015 roku i dane pozyskane z portu lotniczego. W końcowej części pracy zostanie podjęta próba przedstawienia Międzynarodowego Portu Lotniczego jako jednego z czynników wpływających na rozwój działalności gospodarczej. Najwięcej działalności gospodarczych powstaje w otoczeniu portu lotniczego. Dominującą rolę odgrywają działalności usługowe z sekcji H, czyli transport i gospodarka magazynowa.


Słowa kluczowe


działalności gospodarcze; gminy wiejskie; międzynarodowy port lotniczy; usługi

Bibliografia


Barcik, J., Czech, P. (2010). Rynek usług portów lotniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 69.

Butler, S., Kiernan, L. (1992). Estimating the regional economic significance of airports. Washington DC: National Planning Division, Federal Aviation Administration, 17.

DeSalvo, J. (2002). Direct Impact of an Airport on Travelers’Expenditures: Methodology and Application. Growth and Change, 33(4), 485.

Garczarczyk, K. (2004). Historia Ożarowic. Miasteczko Śląskie: Wydawnictwo Zamiast, 9.

Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania.

Laprus, K. (2010). Rynek lotniczy na świecie. Kraków.

Lotnisko w Katowicach (2016, 23 lipca). Pozyskano z www.katowice-airport.com

Olipra, Ł. (2010). Inwestycja w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów. W: Acta Universitatis Lodzienies. Folia Oeconomica, 246, 89–103.

Pancer-Cybulska, E., Cybulski, L., Olpira, Ł. (2014). Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce. Ekonomia XXI wieku. Wocław: Uniwersytet Ekonomiczny, 75–94.

Rietveld, P., Brunisma, F. (1998). Is transport infrastructure effective?: Transport infrastructure and accessibility impacts on the space economy. Berlin: Springer.

Stangel, M. (2013). Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii. Przegląd Komunikacyjny, 7, 18–25.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.