Atrakcje turystyczne Jordanii i ich znaczenie dla rozwoju usług turystycznych

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Paweł Wójtowicz

Abstrakt


Jordania to państwo muzułmańskie leżące na Półwyspie Arabskim, posiadające różnorodne walory turystyczne, antropogeniczne – związane z historią i kulturą, a także przyrodnicze– związane m.in. ze zjawiskami geologicznymi. Istotną rolę gospodarczą odgrywa w nim turystyka,rozwinięta przez specjalistów brytyjskich na zlecenie króla, z dobrze przemyślaną infrastrukturą i bogatym wachlarzem usług. Z uwagi na fakt, iż znaczna część BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych)ulokowana została w projektach inwestycyjnych z branży turystycznej i hotelarskiej, należyoczekiwać, że w przyszłości znaczenie sektora turystycznego w gospodarce jordańskiej będzie stalewzrastało. Ponieważ o potencjale rozwoju gospodarki turystycznej tego kraju stanowią walory przyrodnicze,w referacie przedstawiono najatrakcyjniejsze z nich, takie jak: Petra, pustynia Wadi Rum, Morze Martwe, Akaba, Amman. W tym celu dokonano analizy destynacji ruchu turystycznego, profilów turystów, sezonowości ruchu turystycznego do tych obiektów, zakwaterowania i dochodów z turystyki oraz zatrudnienia w sektorze usług. Celem referatu była analiza rynku turystycznego Jordanii na tle innychkrajów Bliskiego Wschodu i perspektywy dalszego jej rozwoju.

Słowa kluczowe


atrakcje turystyczne; destynacje; usługi turystyczne; zatrudnienie

Bibliografia


Bender, F. (1974). Geology of Jordan. Contribution to the Regional Geology of the World. Berlin: Gebrueder, Bornatraeger.

Encyklopedia geograficzna świata. Azja (1998). Kraków: Wydawnictwo OPRES.

Ferreira, S., Rial, A., Varela, J. (2009). Post Hoc Tourist Segmentation with Conjoint and Cluster Analysis. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 7. Wydawnictwo Pasos.

Gołembski, G. (red.). (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa–Poznań: PWN.

Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: designing tourist regions. Bureau of Business Research, University of Texas at Austin.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.

Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Wydawnictwo Ostoja.

Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.

Makhlouf, I.M. (1998). Storm-generated channels in the Middle Dubaydib Sandstone Formation, South Jordan. J. King Saud Univ. 10. Science (1).

Mayhew, B. (2006). Lonely Planet – Jordan. Lonely Planet.

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN.

Meyer, B. (red.) (2010). Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nowacki, M. (2002). Uwarunkowania aktywności żeglarskiej. Poznań: Wydawnictwo AWF.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.