Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Kamila Wałach

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie stanu rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej, jej konkurencyjności oraz głównych ośrodków usług na tle międzynarodowych uwarunkowań rozwoju tej formy turystyki. W analizie wykorzystano dane z portali internetowych Koreańskiej Organizacji Turystyki, szpitali i klinik, agencji rządowych i turystycznych, a także z polskiej i obcojęzycznej literatury. Turystyka medyczna rozwija się w wielu krajach świata, wykorzystując z jednej strony kapitał ludzki i jego kwalifikacje oraz tradycje w zakresie leczenia, a z drugiej – walory środowiska przyrodniczego i kulturowego. Najczęściej wybieranymi przez turystów destynacjami w zakresie usług medycznych są kraje azjatyckie i latynoamerykańskie. W Azji Południowo-Wschodniej liderami w tej branży są głównie Indie, Tajlandia, Singapur oraz Malezja i Filipiny. Dużą konkurencją dla rynku usług medycznych tych państw staje się Korea Południowa, w której turystyka medyczna jest silnie promowana przez władze rządowe. Kraj ten z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie zagranicznych turystów, stając się obecnie jedną z ważniejszych i popularniejszych destynacji turystyki medycznej w tym regionie świata. W 2011 roku do Korei Południowej należało już ponad 6% rynku turystyki medycznej Azji. Według oficjalnych statystyk w 2013 roku 210 tys. pacjentów zagranicznych skorzystało z usług południowokoreańskich szpitali i klinik. Odzwierciedlają to także przychody z tej działalności, które stanowiły 2,27% udziału w ogólnych dochodach z turystyki tego kraju. Koreańska Organizacja Turystyki rekomenduje łącznie 132 szpitale, kliniki lub centra medyczne oraz 27 agencji specjalizujących się w pakietach turystyki medycznej spośród dużej ich liczby.


Słowa kluczowe


Korea Południowa; turystyka medyczna; turystyka zdrowotna; usługi turystyczne

Bibliografia


Most Popular Plastic Surgery Procedures in Korea (2015, 6 października). Pozyskano z http:// www.koreaboo.com/spotlight/8-most-popular-plastic-surgery-procedures-in-korea/

Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, 653–662.

Białk-Wolf, A. (2014). Turystyka medyczna. Perspektywy rozwoju w woj. pomorskim. Pozyskano z http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf

Bookman, M.Z., Bookman, K.R. (2007). Medical Tourism in Developing Countries. New York: Palgrave MacMillan.

Carrera, P., Bridges, J. (2006). Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 6, 447–454.

Chang, J., Thompson, V. (2014) (2015, 7 października). South Korea’s Growing Obsession with Cosmetic Surgery. Pozyskano z http://abcnews.go.com/Lifestyle/south-koreas-growing- -obsession-cosmetic-surgery/story?id=24123409

Connell, J. (2010). Medical Tourism. UK: Cabi.

Connell, J. (2011). A new inequality? Privatisation, urban bias, migration and medical tourism, Asia Pacific Viewpoint, 52(3), 260–271.

Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodifica- tion. Tourism Management, 34, 1–13.

Gan, L.L., Frederick, J.R. (2011). Medical tourism facilitators: Patterns of service differentiation. Journal of Vacation Marketing, 17(3), 165–183.

Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Han, H. (2013). The healthcare hotel: Distinctive attributes for international medical travelers. Tourism Management, 36, 257–268.

Henderson, J. (2004). Healthcare Tourism in Southeast Asia. Tourism Review International, 7(3–4), 111–121.

Hopkins, K., Labonte, R., Runnels, V., Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing nowledge? Journal of Public Health Policy 31(2), 185–198.

Horowitz, M.D., Rosensweig, J.A., Jones, Ch.A. (2007). Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace. MedGenMed, 9(4), 1–33. Pozyskano z http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC2234298/

International Medical Travel Journal (2015, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.imtj.com/ news/?entryid82=355073

Jeju Special Self Governing Province (2015, 10 września). Pozyskano z http://english.jeju.go.kr/

Kim, S., Lee, J., Jung, J. (2013). Assessment of medical tourism development in Korea for the achievement of competitive advantages. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(5), 421–445.

Korean Plastic Surgery Statistics (2015, 6 października). Pozyskano z https://www.seoultouchup. com/korean-plastic-surgery-statistics/

Kurek, W. (2008). Turystyka. Warszawa: PWN.

Levary, R.R. (2011). Multiple-Criteria Approach to Ranking Medical Tourism Destinations. Thunderbird International Business Review, 53(4), 529–537.

Lewandowska, A. (2007). Turystyka uzdrowiskowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2012), Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 699, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 553–568.

Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2015). Specyficzność turystyki medycznej. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.). Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego, 163–172.

Lunt, N., Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas, 66, 27–32.

Lunt, N., Smith, R., Exworthy, M., Green, S.T., Horsfall, D., Mannion, R. (2011). Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. Pozyskano z http:// www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf

Łęcka, I. (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne. Geografia turyzmu, 32, 174–190.

Medical Tourism Association (2015, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.medicaltourismassociation.com/en/research-and-surveys.html

Plastic Surgery Clinics Seoul (2015, 15 września). Pozyskano z http://www.whatclinic.com/co- smetic-plastic-surgery/south-korea/seoul Plastic Surgery Price Korea (2015, 20 grudnia). Pozyskano z www.kmhglobal.com/plastic-surge- ry-price-korea

Prochorowicz, M. (2008). Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia. W: R. Grzywacz (red.). Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Rab-Przybyłowicz, J. (2014). Produkt turystyki medycznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Suh, E.C. (2015, 25 września). South Korea: Medical Tourism. Pozyskano z https://brandeisear. wordpress.com/2014/10/04/south-korea-medical-tourism/

Tourism Statistics (2015, 20 września). Korea Tourism Organization. Pozyskano z http://kto.vi- sitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inoutkto

Ulloa, S. (2012). Korea Health Tourism Sector Hits Milestone. Pozyskano z http://www.globalsurance.com/news/2012/02/13/korea-health-tourism-sector-hits-millestone UNWTO

Tourism Highlights 2015 Edition (2015, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.e-unwto. org/doi/pdf/10.18111/9789284416899

Visit Medical Korea (2015, 15 września). Pozyskano z http://english.visitmedicalkorea.com

Want China Times (2015, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.wantchinatimes.com/news- -subclass-cnt.aspx?id=20150212000056&cid=1103, http://www.imtj.com/news/?entryid 82=355073

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Problemy Uzdrowiskowe, 5.

Xinhua News Agency (2015, 8 listopada). Feature: South Korea’s medical tourism revenue slips amid growing malpractice. Pozyskano z http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015- 02/10/content_34786781.htm

Yeoh, E., Othman, K., Ahmad, H. (2013). Understanding medical tourists: Word-of-mouth and vi- ral marketing as potent marketing tools. Tourism Management, 34, 196–201.

Youngman, I. (2015, 6 listopada). Medical Tourism Research: Facts And Figures 2015. International Medical Travel Journal. Pozyskano z http://www.imtj.com/resources/medical-tourism-re- search-facts-and-figures-2015/


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.