Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych

Wojciech Sadkowski

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie popularności certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych. Autor podejmuje próbę zdefiniowania systemów zarządzania jakością oraz oceny ich wpływu na zarządzanie jednostką. Część pierwsza stanowi rozważania na temat istoty usług i działalności usługowej oraz prezentuje elementy różnicujące usługi od innych typów działalności. Druga i trzecia część zawierają teoretyczne aspekty systemów zarządzania jakością oraz prezentują dane ilościowe dotyczące implementacji certyfikowanych systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością, marketingu usług i ekonomii oraz zastosowano metody indukcji i dedukcji. Sektor usług jest bardzo rozległą i zróżnicowaną gałęzią gospodarki. To przedsiębiorstwa usługowe wysoko rozwiniętych gospodarek tworzą 80% dochodu narodowego. Jakość realizowanych usług wpływa na wynik finansowy organizacji. Do odniesienia sukcesu na bardzo konkurencyjnym, globalnym rynku, gdzie klient dyktuje warunki dotyczące jakości usługi, najważniejsze staje się wdrożenie systemu zarządzania jakością, który pozwala efektywniej zarządzać jednostką. Rozwiązania te stają się coraz bardziej popularne i powszechne na świecie.


Słowa kluczowe


jakość; przedsiębiorstwo usługowe; system zarządzania jakością; usługa

Bibliografia


Bareja, K., Giedroyć, M. (2007). Rachunek kosztów jakości. W: A. Karmańska (red.). Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin, 31–69.

Drummond, H. (1998). W pogoni za jakością. Total Quality Management. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jaciow, M., Kolny, B., Maciejewski, G., Mikołajczyk, B., Wolny, R. (2015). Services in Europe – diagnosis and development perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kolman, R. (2013). Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer.

Łańcucki, J. (2006). Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. W: J. Łańcucki (red.). Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 9–28.

Michalski, E. (2012). Marketing. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Panasiuk, A. (2005). Koncepcja marketingu usług. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13–23.

Panasiuk, A., Tokarz, A. (2008). Wstęp do ekonomiki przedsiębiorstwa usługowego. W: B. Filipiak, A. Panasiuk (red.). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 29–46.

Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Polska 2015.

Raport o stanie gospodarki (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Szczepańska, K. (2012). Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie. Problemy Zarządzania, 2(37), 9–27.

The ISO Survey (2014). International Organization for Standardization.

Toruński, J. (2013). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 73–87.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47, poz. 278, art. 2).

Zapata, S. (2009). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności. Warszawa: Wolters Kluwer.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.