Dostępność do usług kulturalnych w Meksyku

Anna Winiarczyk-Raźniak

Abstrakt


The paper describes the availability of cultural services in Mexico. According to the research, the states featuring the most extensive array of cultural services are located in the Yucatan Peninsula and in selected parts of central Mexico. The places where cultural services are taken advantage of most extensively are the capital city (the state of Distrito Federal) as well as the previously mentioned states located in the Yucatan and in central Mexico. In some of the states, cultural services are available but not taken advantage of as much, while in other states, there are fewer cultural services, but they are extensively taken advantage of. In order to analyze this particular problem, values of cultural service use indicators were correlated with values of selected social indicators such as urbanization level, percentage of people with higher education, percentage of people employed in agriculture, forestry, and fishing, as well as percentage of large households.

Słowa kluczowe


usługi; kultura; Meklsyk

Bibliografia


Bywalec Cz., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa. Estadísticas de Cultura, 2005a, Serie Boletín de Estadísticas Continuas, Demográficas y Sociales, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.

Estadísticas de Cultura, 2005b, Cuaderno Núm. 8., Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.

Estadísticas de cultura, 2007, INEGI. Dirección General de Estadística. Dirección de Explotación de Registros Administrativos, México.

Indicatores, 2008, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Kultura i las Artes, Mexico, za: Estadísticas de la Secretaria de Turismo (DATATUR), Coordinación Nacional de Desarrolló Institucional, México.

Prawelska-Skrzypek G., 2003, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. UJ, Kraków.

Rutkowski J., 1984, Podstawowe pojęcia statystyki społecznej (dokończenie), Wiadomości Statystyczne, z. 11, GUS, Warszawa.

Styś A. red., 1992, Konsumpcja usług w Polsce, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.

Werwicki A., 1998, Zmiany paradygmatu geografii usług, „Przegląd Geograficzny” LXX, z. 3–4.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.