Rola usług i ich lokalizacji w przekształceniach społeczno-gospodarczych województwa małopolskiego po 2000 roku

Mateusz Duszyk, Nina Grad

Abstrakt


Services constitute the most significant economic sector in contemporary economies and their  rank is still growing. The development of services and innovative production as factor of converting  the economy of małopolskie voivodeship acts in a diversified way, both in structural and spatial terms.  Some particular groups of activities are marked by the highest pace of growth. They are the services of  modern character, performing an important role in the process of economic transformation. The main  aim of the study was to characterize the essential changes in the spatial structure of chosen services  in małopolskie voivodeship as well as to determine the direction of the inflow of companies into the  urban region of Cracow, according to the zones of development. The results indicate that the structure  of chosen services in the center-peripheries of małopolskie voivodeship is undergoing transformations  and there are some correlations between their development. In particular cases the activities are remote  from the demand for them (e.g. consulting firms), which is directly connected with the use of new  technologies. Cracow undergoes reallocation of services and industry which is characteristic for the  functional transformations of big cities.


Słowa kluczowe


małopolskie; usługi

Bibliografia


Daszkowska M., 1998, Usługi: produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dominiak J., 2006, Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., 2009, Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Kłosowski F., 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji – przykład konurbacji katowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Lachman E., 2009, Rozwój społeczny i gospodarczy – wybrane zagadnienia,Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Okulus M., 1998, Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.

Świdurska A., 2007, Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej, [w:] Małe miasta w obszarach metropolitalnych, red. K. Heffner, T. Marszał, Biuletyn z. 232, PAN KPZK, Warszawa, s. 8−27.

Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków.

Zioło Z., 1994., Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków−Warszawa, s. 13−21.

Zioło Z., 2010, Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług, [w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 15, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków−Warszawa, s. 45−60.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.