Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym

Tomasz Rachwał

Abstract


Przemysł tzw. wysokiej techniki, w tym przemysł elektroniczny, powinien być, podobnie jak w państwach wysokorozwiniętych gospodarczo, głównym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy w Polsce kontynuowano industrializację opartą na energochłonnym i stało-chłonnym przemyśle ciężkim, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w krajach tzw. Triady przemysły wysokiej techniki i przemysł drobny, stały się głównym czynnikiem dynamizującym rozwój całej gospodarki i źródłem postępu cywilizacyjnego społeczeństwa. Wynika to z faktu, że wykorzystują one, w procesach produkcji i wyrobach gotowych, osiągnięcia współczesnej rewolucji przemysłowej, tj. mikroelektronikę, biotechnologie oraz nowe materiały i tworzywa konstrukcyjne. Ich efektem są istotne zmiany w przemyśle polegające na odchodzeniu od gałęzi o charakterze kapitałowo-intensywnym zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa na rzecz gałęzi o charakterze intelektualnie-intensywnym z wysokim udziałem małych przedsiębiorstw (Wieloński 1993).


Keywords


Telpod; przemysł; elektroniczny; Kraków

References


Wiełoński A., 1993, Geografia w SzkolePrzemysł w Polsce a tendencje rozwojowe w przemyśle światowym, , nr l.

Hutnik Mieczysław, Pachniewicz Tadeusz, 1994, Zarys historii polskiego przemysłu elektronicznego do 1985r., SEP, Warszawa

Zioło Zbigniew, 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, Wyd. PAN o. w Krakowie


Full Text: PDF (Polski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.