Informacje dla czytelników

W kolejnych numerach Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazują się artykuły, które są przede wszystkim efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 1985 r. w Krakowie - międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce przemysłu i usług.ISSN: 2449-903X