Vol 32, No 2


Okładka

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki

Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.322ISSN: 2449-903X