Vol 30, No 4


Okładka

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych

The transformation of transport and tourism industry

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała