Vol 21


Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X