Vol 22


Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Conditions  of economic development  of spatial systems

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X