Vol 17


Okładka

Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych

The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X