Vol 26


Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Transformation of regional structures under economic crisis conditions

red. Z. Zioło i T. Rachwał



ISSN: 2449-903X