Vol 27


Okładka

Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych

Impact of the economic crisis on changes of industrial structures

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X