Vol 28

Przemiany funkcjonowania sektora usług

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2014

 

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Spis treści

Strona tytułowa

Przemiany funkcjonowania sektora usług PDF
 

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
Introducion PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Articles

Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w zmieniających się realiach politycznych PDF
Renata Rettinger 9-22
Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Renata Rettinger 23-37
Formułowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą na przykładzie Krynicy-Zdroju PDF
Diana Dryglas 38-58
Rozwoju infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych PDF
Sławomir Dorocki, Piotr Raźniak, Daniel Obirek 59-77
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek usług otoczenia biznesu na przykładzie województwa wielkopolskiego PDF
Joanna Dominiak 78-103
Rola sprzedaży bezpośredniej w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce (na przykładzie Systemów Informacji Prawnej) PDF
Bartłomiej Patkowski, Witold Jucha 104-114
Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów PDF
Danuta Piróg 115-128
Innowacje społeczne jako skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej PDF
Dominika Kasprowicz, Dorota Murzyn 129-143
Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska 144-161
Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw PDF
Paweł Nowak 162-183
Ocena możliwości wykorzystania metod dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw PDF
Rafał Pitera 184-199


ISSN: 2449-903X