Vol 15


Okładka

Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych

Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X