Vol 14


Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia

Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia

Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

red. Z. Zioło i T. RachwałISSN: 2449-903X