Vol 13


Okładka

Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Functions of industry in the developing of an information society

red. Z. Zioło i T. Rachwał



ISSN: 2449-903X