Vol 29, No 4


Okładka

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych

Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza RachwałISSN: 2449-903X