Vol 29, No 4

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

29 (4)

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

Kraków 2015

 

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Spis treści

Strona tytułowa

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PDF
 

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
Introduction PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Articles

Założenia badawcze i propozycja wzorca analizy procesu przemian przedsiębiorstwa przemysłowego i struktury przestrzennej PDF
Zbigniew Zioło 7-25
Zagadnienie złożoności w problematyce badawczej przemysłu PDF
Agnieszka Mrozińska 26-39
Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji PDF
Bolesław Domański 40-53
Podwykonawstwo jako okazja przedsiębiorcza. Konceptualizacja i propozycja modelu badawczego PDF (English)
Agnieszka Żur 54-67
Współdziałanie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce według województw w latach 2010–2012 PDF
Wiesława Gierańczyk, Agata Sadoch 68-84
Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki PDF
Paweł Nowak 85-102
Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju PDF
Paweł Czapliński 103-111
Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego PDF
Maria Tkocz 112-126
Problematyka pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach anglosaskich PDF
Danuta Piróg 127-143

Notatki naukowe

30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” – główne problemy badawcze PDF
Tomasz Rachwał 145-161

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PDF
 


ISSN: 2449-903X