Vol 30, No 2


Okładka

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych

International determinants for the development of local and regional systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała


ISSN: 2449-903X