Vol 30, No 4

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

30 (4)

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

Kraków 2016

Spis treści

Strona tytułowa

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych PDF
 

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
Introduction PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Articles

Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe PDF
Anna Skórska 7-20
Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego PDF
Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek 21-34
Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego PDF
Joanna Dominiak 35-49
Powiązania kolei z przemysłem w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku PDF
Tadeusz Bocheński 50-64
Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym PDF
Sławomir Goliszek 65-78
Dostępność komunikacyjna z Polski regionów turystycznych wybrzeża Chorwacji PDF
Tomasz Wiskulski, Jan A. Wendt 79-91
Zmiany w turystycznym transporcie lotniczym Egiptu w latach 2005–2014 PDF
Jan A. Wendt 92-101
Zachowania konsumenckie Polaków korzystających z oferty polsko-egipskich biur podróży w Szarm el-Szejk PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss 102-118
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Kamila Wałach 119-132
Demographic and Labor Potential as the Factors of Agroecotourism Development in Belarus (on the Example of Brest and Grodno Regions) PDF
Liudmila Fakeyeva, Aliaksei Shadrakou 133-143
Kierunki przemian bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie na wybrzeżu Chorwacji w latach 1993–2013 PDF
Tomasz Wiskulski, Marta Jaźwiecka, Jan A. Wendt 144-157
Popytowe uwarunkowania rozwoju usług rekreacyjnych w Krakowie na przykładzie młodzieży akademickiej PDF
Renata Rettinger, Franciszek Mróz 158-173
Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie PDF
Bożena Elżbieta Wójtowicz 174-186
Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku PDF
Marek Hendel, Michał Żemła 187-197
Gwarancje komercyjne jako narzędzie ochrony konsumenta PDF
Paweł Nowak 198-210

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych PDF
 


ISSN: 2449-903X