Vol 31, No 1


Okładka

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki

Structural changes in selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała