Vol 31, No 1


Okładka

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki

Structural changes in selected sectors of the economy

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.311ISSN: 2449-903X