Vol 31, No 1

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

31 (1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2017

DOI: 10.24917/20801653.311

Spis treści

Strona tytułowa

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki PDF
 

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
Introduction PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Articles

Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014 PDF
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek 7-23
Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu średnio-niskiej techniki w Polsce PDF
Piotr Dzikowski 24-37
Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce PDF
Wojciech Dyba 38-51
Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016 PDF
Bartosz Wojtyra, Łukasz Grudzień 52-67
Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych PDF
Malwina Kobylańska, Łukasz Gawor 68-80
Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego PDF
Joanna Dominiak 81-96
Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych PDF
Wojciech Sadkowski 97-107
Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru PDF
Paulina Szyja 108-123

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki PDF
 


ISSN: 2449-903X