Vol 31, No 2


Okładka

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych

Development of local and regional systems in the process of economic transformation

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała

DOI: 10.24917/20801653.312ISSN: 2449-903X