Vol 31, No 2

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

31 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2017

DOI: 10.24917/20801653.312

Spis treści

Strona tytułowa

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych PDF
 

Wprowadzenie

Wprowadzenie PDF
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
Introduction PDF (English)
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Articles

Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki rozwoju lokalnego w Małopolsce na podstawie wybranych cech społeczno-gospodarczych PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Struś 7-25
Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów unijnych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007–2013 PDF
Agnieszka Mrozińska 26-38
Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego PDF
Anna Golejewska 39-55
Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska PDF
Paweł Brezdeń, Robert Szmytkie 56-74
Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport PDF
Marlena Dyszy 75-83
The Influence of New Information Technologies in Supply Chains Logistics on Mobility in Urban Areas PDF (English)
Grażyna Chaberek-Karwacka 84-94
Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak, Monika Płaziak, Piotr Trzepacz 95-110
The Analysis of the Regional Dimension of Human Development in Ukraine PDF (English)
Andriy Kuzyshyn, Inna Poplavska 111-119

Spis treści

Spis treści PDF
 

Numer online

Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych PDF
 


ISSN: 2449-903X