Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 2 Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty Abstrakt PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak, Monika Płaziak, Piotr Trzepacz
 
Vol 31, No 3 Preferencje i zachowania konsumentów w centrach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak
 
Vol 18 Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji Abstrakt PDF
Katarzyna Świerczewska-Pietras
 
Vol 15 Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa Abstrakt PDF
Katarzyna Świerczewska-Pietras
 
Vol 31, No 3 Wybrane aspekty turystyki dostępnej w Krakowie w opinii studentów z niepełnosprawnością Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 32, No 1 Usługi spa i wellness w wybranych krakowskich hotelach Abstrakt PDF
Magdalena Żmuda-Pałka, Matylda Siwek, Anna Kolasińska
 
Vol 24 Oferta Kraków Airport w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej – implikacje dla rozwoju turystyki Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 10 Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa Abstrakt PDF
Maciej Huculak
 
Vol 15 Charakterystyka kandydatów na studia z turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt PDF
Roman Malarz
 
Vol 15 Zmiany sieci hotelowej w aglomeracji krakowskiej po II wojnie światowej Abstrakt PDF
Michał Malarz
 
Vol 3 Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r. Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 3 Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X