Search Results


Revise Search
 
Issue Title
 
Vol 19 Financial condition of local government in Poland as a factor stimulating the innovation of economy Abstract
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 32, No 2 The Level of Modern Services Development in Poland. Regional Approach Abstract
Joanna Dominiak
 
Vol 16 Spatial and division structure of Polish industry against the European Union in the twentieth anniversary of the start of the transformation processes Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 17 Transformations in car industry in Poland in the years of changes of the economic conditions Abstract
Piotr Lizak
 
Vol 15 Volume and structure of export as a measure of competitiveness of the Polish industry Abstract
Andrzej Wieloński
 
Vol 26 Changes in the spatial differentiation of the level of socio-economic development in Poland in the years 2000-2010 in terms of innovative economy and business environment Abstract
Joanna Dominiak
 
Vol 18 The changes of the structure of academic education in Poland Abstract
Monika Borowiec
 
Vol 19 Innovation and the endogenous resources of Polish eastern border cities Abstract
Agnieszka Brzosko-Sermak
 
Vol 21 The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-Based Economy Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 15 Innovation potential of Polish cities Abstract
Piotr Siłka
 
Vol 31, No 3 Spatio-temporal Analysis of the Market for New Personal Cars in Poland Abstract
Tadeusz Stryjakiewicz, Robert Kudłak, Jędrzej Gadziński, Bartłomiej Kołsut, Wojciech Dyba, Wojciech Kisiała
 
Vol 31, No 1 Declared and Actual Polish Industrial Policy in the Years 2007–2014 in the Context of State Aid Data Abstract
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek
 
Vol 29, No 4 Offshore industry in Poland – attempt to define, state and possibilities of development Abstract
Paweł Czapliński
 
Vol 29, No 4 Contemporary processes of regional industrial changes in Poland – possible interpretations Abstract
Bolesław Domański
 
Vol 17 The automotive industry in times of economic crisis in years 2008−2009 Abstract
Paweł Nowak
 
Vol 17 The impact of crisis on changes in industrial production in Poland Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 23 Impact of the Innovative Economy Operational Programme’s Funding on the Development of the Polish Scientific Sector Abstract
Piotr Dawidko, Adam Górka
 
Vol 14 Population ageing in industrial areas in Poland Abstract
Sławomir Kurek
 
Vol 15 Building construction and trade in economic activities in the western metropolies of Poland Abstract
Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak
 
Vol 19 Poland’s innovative position against the background of other EU countries Abstract
Paweł Nowak
 
Vol 32, No 3 Impact of Innovation Expenditures on Manufacturing in Poland in 2006–2015 – Regional Diversification Abstract
Arkadiusz Świadek, Marek Szajt
 
Vol 15 Efficiency of development of high-tech manufacturers in Poland Abstract
Anna Świdurska
 
Vol 6 Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski Abstract
Stanisław Sala
 
Vol 32, No 2 Industrial Use of Geothermal Energy in Poland Based on the Example of a Geothermal Heating Plant in Bańska Niżna Abstract
Krzysztof Sala
 
Vol 21 Determinants of the Knowledge-Based Services Development, on the Basis of the Analysis of Dental Business in Poland Abstract
Sławomir Dorocki, Agnieszka Świętek
 
Vol 6 Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju Abstract
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 15 Organizational and ownership linkages of industrial and service enterprises in Poland, and their significance for regional development Abstract
Przemysław Śleszyński
 
Vol 31, No 4 The Development of Offshore Wind Energy in Poland – Analysis of Potential Social Conflicts Abstract
Piotr Biniek
 
Vol 4 Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Abstract
Zbigniew Makieła
 
Vol 4 Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r. Abstract
Zbigniew Makieła
 
Vol 8 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstract
Grzegorz Wielgus
 
Vol 15 Role of trade with the Eastern neighbours of Poland in the local economy Abstract
Tomasz Komornicki
 
Vol 3 Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Abstract
Agnieszka Bazydło, Maciej Smętkowski, Andrzej Wieloński
 
Vol 8 Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstract
Andrzej Wieloński, Katarzyna Szmigiel
 
Vol 3 Proces deregulacji elektroenergetyki w Polsce na tle przemian strukturalnych tego sektora w krajach Unii Europejskiej Abstract
Lidia Luchter
 
Vol 9 Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 3 The cost of renewable energy development on local and regional level in Poland (theoretical aspect) Abstract
Grzegorz Maśloch
 
Vol 1 Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji Abstract
Henryk Rochnowski
 
Vol 9 Research problems concerning the effects of the Polish industrial space restructurisation Abstract
Zbigniew Zioło
 
Vol 29, No 2 Changes of the Services Sector in Poland in 1995–2012 Abstract
Joanna Dominiak
 
Vol 1 Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-1995 Abstract
Stanisław Misztal
 
Vol 10 The shipbuilding industry in Poland and in the Word Abstract
Katarzyna Dajczak
 
Vol 27 Cluster initiatives as a chance for the development of the furniture industry in Poland in the conditions of a crisis: The example of the Swarzędz Cluster of Furniture Producers Abstract
Wojciech M. Dyba, Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 2 Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle Abstract
Katarzyna Piasecka
 
Vol 10 Restructuring Polish sugar industry Abstract
Marcin Niemczak
 
Vol 2 Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle Abstract
Zbigniew Mikoajkiewicz
 
Vol 10 The energy security of Poland Abstract
Andrzej Wieloński, Janusz Machowski
 
Vol 5 Lokalne bieguny wzrostu w Polsce (według budżetów gmin i przedsiębiorczości prywatnej) Abstract
Jerzy Dębski
 
Vol 33, No 2 Review of the Issue of Indicators of the Economic Condition of Cities in Poland Abstract
Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Agnieszka Świgost
 
1 - 50 of 54 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"ISSN: 2449-903X