Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 19 Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 15 Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński
 
Vol 26 Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 18 Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 19 Innowacyjność a endogeniczne zasoby miast wschodniego pogranicza Polski Abstrakt PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak
 
Vol 32, No 2 Poziom rozwoju nowoczesnych usług w Polsce. Ujęcie regionalne Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 16 Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 17 Przemiany w przemyśle samochodów osobowych w Polsce w latach zmian systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 17 Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 23 Wpływ funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rozwój polskiego sektora naukowego Abstrakt PDF
Piotr Dawidko, Adam Górka
 
Vol 14 Starzenie się ludności na obszarach przemysłowych w Polsce Abstrakt PDF
Sławomir Kurek
 
Vol 15 Sektor budownictwa i handlu w działalności przedsiębiorców w metropoliach w zachodniej Polsce Abstrakt PDF
Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak
 
Vol 19 Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 15 Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce Abstrakt PDF
Anna Świdurska
 
Vol 21 Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 15 Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski Abstrakt PDF
Piotr Siłka
 
Vol 31, No 3 Czasoprzestrzenna analiza rynku nowych samochodów osobowych w Polsce Abstrakt PDF
Tadeusz Stryjakiewicz, Robert Kudłak, Jędrzej Gadziński, Bartłomiej Kołsut, Wojciech Dyba, Wojciech Kisiała
 
Vol 31, No 1 Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014 Abstrakt PDF
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek
 
Vol 29, No 4 Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 17 Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008−2009 Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 27 Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli Abstrakt PDF
Wojciech M. Dyba, Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 2 Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Katarzyna Piasecka
 
Vol 10 Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 2 Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Zbigniew Mikoajkiewicz
 
Vol 10 Bezpieczeństwo energetyczne Polski Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński, Janusz Machowski
 
Vol 5 Lokalne bieguny wzrostu w Polsce (według budżetów gmin i przedsiębiorczości prywatnej) Abstrakt PDF
Jerzy Dębski
 
Vol 23 Rola emigracji klasy kreatywnej w przemianach gospodarki innowacyjnej w Polsce Abstrakt PDF
Jadwiga Gałka, Sławomir Dorocki
 
Vol 5 Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw Abstrakt PDF
Stanisław Misztal
 
Vol 22 Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 6 Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 32, No 2 Przemysłowe wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce na przykładzie geotermalnego zakładu ciepłowniczego w Bańskiej Niżnej Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 21 Uwarunkowania rozwoju usług opartych na wiedzy, na przykładzie analizy działalności gabinetów stomatologicznych w Polsce Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Agnieszka Świętek
 
Vol 6 Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 15 Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego Abstrakt PDF
Przemysław Śleszyński
 
Vol 31, No 4 Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – analiza potencjalnych konfliktów społecznych Abstrakt PDF
Piotr Biniek
 
Vol 4 Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 4 Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r. Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 8 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstrakt PDF
Grzegorz Wielgus
 
Vol 15 Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 3 Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Abstrakt PDF
Agnieszka Bazydło, Maciej Smętkowski, Andrzej Wieloński
 
Vol 8 Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński, Katarzyna Szmigiel
 
Vol 3 Proces deregulacji elektroenergetyki w Polsce na tle przemian strukturalnych tego sektora w krajach Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Lidia Luchter
 
Vol 9 Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 3 Koszty rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce (aspekt teoretyczny) Abstrakt PDF
Grzegorz Maśloch
 
Vol 1 Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji Abstrakt PDF
Henryk Rochnowski
 
Vol 9 Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 29, No 2 Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995–2012 Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
1 - 50 z 52 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X