Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 30, No 3 Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstw przemysłowych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 10 Kształtowanie się ubóstwa jako wynik współczesnych procesów globalizacyjnych Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 11 Wybrane problemy metodologiczne badań procesów globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 12 Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 12 Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990–2006 Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 31, No 3 Rola hallyu wave w rozwoju turystyki kulturowej w Korei Południowej Abstrakt PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Kamila Wałach
 
Vol 6 Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 16 Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A. Abstrakt PDF
Paweł Czapliński, Anna Stawarska
 
Vol 8 Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji Abstrakt PDF
Magdalena Szmytkowska
 
Vol 8 Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy Abstrakt PDF
Maciej Huculak
 
Vol 31, No 4 Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Abstrakt PDF
Julia Kaczmarek-Khubnaia
 
Vol 9 Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 30, No 2 Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 27 Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 10 Wpływ procesów globalizacji na region Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 12 Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji Abstrakt PDF
Radosław Repetowski
 
Vol 22 Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 11 Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 3 Przekształcenia Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych jako przejaw procesu globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 11 Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 6 Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Arkadiusz Stańczyk
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X