Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 30, No 3 Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstw przemysłowych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 11 Wybrane problemy metodologiczne badań procesów globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 12 Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 12 Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990–2006 Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 8 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 10 Kształtowanie się ubóstwa jako wynik współczesnych procesów globalizacyjnych Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 12 Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji Abstrakt PDF
Radosław Repetowski
 
Vol 22 Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 11 Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 3 Przekształcenia Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych jako przejaw procesu globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 11 Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 6 Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Arkadiusz Stańczyk
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 31, No 3 Rola hallyu wave w rozwoju turystyki kulturowej w Korei Południowej Abstrakt PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Kamila Wałach
 
Vol 6 Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 16 Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A. Abstrakt PDF
Paweł Czapliński, Anna Stawarska
 
Vol 8 Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji Abstrakt PDF
Magdalena Szmytkowska
 
Vol 8 Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy Abstrakt PDF
Maciej Huculak
 
Vol 9 Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 30, No 2 Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 27 Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 10 Wpływ procesów globalizacji na region Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X