Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 21 Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 21 Rozwój Systemów Informacji Prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski) Abstrakt PDF
Bartłomiej Patkowski
 
Vol 21 Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 21 Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 21 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Abstrakt PDF
Dorota Murzyna
 
Vol 21 Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 23 Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
Vol 21 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Arkadiusz Heder, Maria Tkocz
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 15 Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 22 Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 21 Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach Abstrakt PDF
Anna Wróbel
 
Vol 24 Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 24 Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 23 Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anita Perska
 
Vol 30, No 1 The Effects of Spatial Organization of Networking Knowledge-intensive Enterprises from the Point of View of Spatial Planning Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X