Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 21 Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 21 Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 21 Rozwój Systemów Informacji Prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski) Abstrakt PDF
Bartłomiej Patkowski
 
Vol 21 Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 21 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w przedsiębiorstwach Małopolski jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Abstrakt PDF
Dorota Murzyna
 
Vol 21 Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 23 Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
Vol 21 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Arkadiusz Heder, Maria Tkocz
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 15 Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne Abstrakt PDF
Janusz T. Hryniewicz
 
Vol 30, No 1 The Effects of Spatial Organization of Networking Knowledge-intensive Enterprises from the Point of View of Spatial Planning Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 22 Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 21 Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach Abstrakt PDF
Anna Wróbel
 
Vol 24 Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 24 Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 23 Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anita Perska
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.