Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 19 Związek innowacyjności z elastycznością w gospodarce i skutki społeczne obu zjawisk Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 20 Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM Abstrakt PDF
Radosław Uliszak, Nina Grad
 
Vol 20 Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 13 Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Monika Borowiec, Sławomir Dorocki, Bartosz Jenner
 
Vol 20 Innowacyjność sieci franczyzowych Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 19 Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 20 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska
 
Vol 28 Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 16 Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 19 Innowacyjność a endogeniczne zasoby miast wschodniego pogranicza Polski Abstrakt PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak
 
Vol 13 Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 14 Sieci biznesowe i innowacyjność MSP Abstrakt PDF
Kazimierz W. Krupa
 
Vol 23 Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
Vol 21 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Arkadiusz Heder, Maria Tkocz
 
Vol 19 Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 21 Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego Abstrakt PDF
Marta Ulbrych
 
Vol 31, No 1 Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 31, No 1 Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014 Abstrakt PDF
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek
 
Vol 15 Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski Abstrakt PDF
Piotr Siłka
 
Vol 29, No 4 Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 24 Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 22 Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
Vol 19 Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008 Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
Vol 30, No 3 Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 30, No 1 Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej Abstrakt PDF
Janina Pach
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X