Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 20 Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM Abstrakt PDF
Radosław Uliszak, Nina Grad
 
Vol 19 Związek innowacyjności z elastycznością w gospodarce i skutki społeczne obu zjawisk Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 20 Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 20 Innowacyjność sieci franczyzowych Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 13 Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Monika Borowiec, Sławomir Dorocki, Bartosz Jenner
 
Vol 20 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska
 
Vol 19 Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 14 Sieci biznesowe i innowacyjność MSP Abstrakt PDF
Kazimierz W. Krupa
 
Vol 28 Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 16 Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 19 Innowacyjność a endogeniczne zasoby miast wschodniego pogranicza Polski Abstrakt PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak
 
Vol 13 Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 15 Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski Abstrakt PDF
Piotr Siłka
 
Vol 29, No 4 Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 23 Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce na rozwój sieci współpracy i innowacyjność regionu Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
Vol 21 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Arkadiusz Heder, Maria Tkocz
 
Vol 19 Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 21 Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego Abstrakt PDF
Marta Ulbrych
 
Vol 30, No 3 Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 30, No 1 Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 24 Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 22 Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
Vol 19 Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008 Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.