Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 3 Globalne uwarunkowania rozwoju i czynniki lokalizacji usług dla biznesu – przykład Gdyni Abstrakt PDF
Maciej Tarkowski
 
Vol 18 Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego Abstrakt PDF
Katarzyna Kowalska
 
Vol 8 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 26 Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 2 Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Katarzyna Piasecka
 
Vol 2 Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Zbigniew Mikoajkiewicz
 
Vol 31, No 4 Przejęcia europejskich firm jako przykłady chińskich inwestycji zagranicznych Abstrakt PDF
Rafał Koszek
 
Vol 9 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku Abstrakt PDF
Agnieszka Sobala-Gwosdz
 
Vol 31, No 4 Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Abstrakt PDF
Julia Kaczmarek-Khubnaia
 
Vol 10 Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa Abstrakt PDF
Maciej Huculak
 
Vol 30, No 3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 29, No 3 Przemiany w zarządzaniu gospodarką odpadami w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Abstrakt PDF
Zbigniew Grzymała
 
Vol 29, No 2 Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej Abstrakt PDF
Ewa Woźniak
 
Vol 29, No 1 Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 4 Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 3 Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski Abstrakt PDF
Agnieszka Bazydło, Maciej Smętkowski, Andrzej Wieloński
 
Vol 2 Struktura inwestycji zagranicznych w Gdyni Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X