Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 17 Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 17 Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 20 Społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji Abstrakt PDF
Katarzyna Kowalska
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 12 Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 13 Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 14 Efektywność firm korporacyjnych o dobrym standingu w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek
 
Vol 17 Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach Abstrakt PDF
Marta Boguś
 
Vol 17 Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Paweł Bonar
 
Vol 5 Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk, Arkadiusz Stańczyk
 
Vol 6 Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 9 Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 12 Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 32, No 2 Międzynarodowe korporacje biotechnologiczne i farmaceutyczne na świecie Abstrakt PDF
Marta Boguś, Sławomir Dorocki
 
Vol 29, No 1 Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w latach 1989–2014 Abstrakt PDF
Marcin Połom
 
Vol 27 Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 27 Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X