Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 18 Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Tomasz Rachwał
 
Vol 17 Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 18 Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów Abstrakt PDF
Renata Rettinger, Piotr Staszak
 
Vol 18 Przejawy kryzysu we współczesnym rolnictwie Abstrakt PDF
Radosław Uliszak
 
Vol 17 Kryzys jako problem filozoficzno-społeczny Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 18 Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację demograficzną Ukrainy Abstrakt PDF
Renata Rettinger
 
Vol 17 Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 17 Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 17 Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki
 
Vol 26 Przekształcenia struktury gospodarki departamentów zamorskich Francji jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 21 Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego Abstrakt PDF
Marta Ulbrych
 
Vol 15 Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości Abstrakt PDF
Kinga Bauer
 
Vol 18 Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Dariusz Nowotnik
 
Vol 17 Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska
 
Vol 17 Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Paweł Bonar
 
Vol 17 Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 17 Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008−2009 Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 26 Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt PDF
Franciszek Kłosowski
 
Vol 26 Procesy suburbanizacyjne aglomeracji rzeszowskiej i Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Agnieszka Łuków
 
Vol 17 Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 2 Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie prosperity i kryzysu Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 28 Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek usług otoczenia biznesu na przykładzie województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 22 Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 27 Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski Abstrakt PDF
Patryk Dunal, Monika Płaziak
 
Vol 27 Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli Abstrakt PDF
Wojciech M. Dyba, Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 27 Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 27 Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Agnieszka Pach-Gurgul
 
Vol 27 Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu Abstrakt PDF
Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 27 Funkcjonowanie korporacji Amazon.com w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 27 Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 27 Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 26 Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej Abstrakt PDF
Alina Haczek
 
1 - 32 z 32 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X