Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa Abstrakt PDF
Maria Tkocz, Paweł Sobala
 
Vol 3 Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 7 Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” S.A. Abstrakt PDF
Piotr Klimczak
 
Vol 30, No 3 Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski dla Polski Abstrakt PDF
Renata Śliwa, Piotr Waląg, Sylwester Tabor
 
Vol 3 Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Iwona Jażewicz
 
Vol 8 Przemiany w przemyśle mleczarskim w regionie przemyskim Abstrakt PDF
Roman Fedan
 
Vol 8 Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji ZłóŜ Ropy Naftowej i Gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 9 Przemiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” S.A. w Jarosławiu (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1999–2003) Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 29, No 4 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” – główne problemy badawcze Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 2 Wybrane aspekty przemian strukturalnych i innowacyjności przemysłu Śląska - ujęcie przestrzenne Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń
 
Vol 27 Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 4 Proces integracji z Unią Europejską a przemiany strukturalne w przemyśle Polski Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński, Agnieszka Bazydło
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X