Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 20 Kształtowanie się aliansu strategicznego firm Nissan i Renault Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 15 Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 20 Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Jan Paweł Jastrzębski
 
Vol 13 Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Monika Borowiec, Sławomir Dorocki, Bartosz Jenner
 
Vol 16 Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki
 
Vol 20 Działalność innowacyjna upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego Abstrakt PDF
Maria Tkocz, Arkadiusz Heder
 
Vol 3 Transformacje struktur przemysłowych na terenie województwa pomorskiego Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 21 Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010 Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 21 Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 14 Kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w krajach Europy Środkowej w latach 1997–2007 Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 16 Transformacja i globalna ekspansja brazylijskiego przemysłu lotniczego na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie koncernu EMBRAER Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 12 Wpływ koncernu Fiat na kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w Polsce Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 29, No 4 Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 16 Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 8 Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa Abstrakt PDF
Maria Tkocz, Paweł Sobala
 
Vol 17 Przemiany w przemyśle samochodów osobowych w Polsce w latach zmian systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 17 Proces kształtowania się słowackiego przemysłu motoryzacyjnego jako wyraz konkurencyjności regionu Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 17 Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 17 Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 31, No 1 Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016 Abstrakt PDF
Bartosz Wojtyra, Łukasz Grudzień
 
Vol 11 Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 14 Starzenie się ludności na obszarach przemysłowych w Polsce Abstrakt PDF
Sławomir Kurek
 
Vol 21 Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 1 Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 14 Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Analiza dojazdów do pracy Abstrakt PDF
Roman Matykowski, Anna Tobolska
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 14 Restrukturyzacja polskiego przemysłu środków transportu szynowego na przykładzie przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Abstrakt PDF
Marek Chmurski, Andrzej Wieloński
 
Vol 16 Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Abstrakt PDF
Maciej Gurbała
 
Vol 12 Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 6 Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 8 Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 9 Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 32, No 2 Przemysłowe wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce na przykładzie geotermalnego zakładu ciepłowniczego w Bańskiej Niżnej Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 14 Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar
 
Vol 12 Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990–2006 Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 29, No 4 Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 15 Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług  PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 7 Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” S.A. Abstrakt PDF
Piotr Klimczak
 
Vol 32, No 2 Przemiany w polskim przemyśle przetwórstwa rybnego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 12 Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Teresa Bal-Woźniak
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 13 Procesy kształtowania się przemysłu komputerowego Brazylii Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 15 Rozwój przemysłu oraz usług na terenie Jelcza–Laskowic jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Abstrakt PDF
Joanna Bałach-Frankiewicz
 
Vol 8 Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 3 Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 13 Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii Abstrakt PDF
Krzysztof Stachowiak
 
Vol 15 Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim Abstrakt PDF
Patryk Brambert
 
Vol 8 Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
1 - 50 z 162 elementów 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X