Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 26 Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego – diagnoza i ocena Abstrakt PDF
Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur
 
Vol 31, No 2 Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego Abstrakt PDF
Anna Golejewska
 
Vol 30, No 4 Demographic and Labor Potential as the Factors of Agroecotourism Development in Belarus (on the Example of Brest and Grodno Regions) Abstrakt PDF
Liudmila Fakeyeva, Aliaksei Shadrakou
 
Vol 8 Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 30, No 3 Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej Abstrakt PDF
Joanna Kudełko
 
Vol 16 Problems of formation of tourist-recreational complex in Irkutsk Region Abstrakt
Elena Gafarova
 
Vol 16 Competitiveness and the emotional essence of a region image Abstrakt
Konstantin L. Lidin, Maria E. Sumenkova
 
Vol 16 Innovative environment of the Zlínský Region Abstrakt
Tatiana Mintálová, Michal Vančura, Martin Blažek, Václav Toušek
 
Vol 18 The role of risk management of the logistic processes in economic development of the region Abstrakt
Oxana Freydman
 
Vol 25 Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region Abstrakt
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 23 Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marcin Semczuk, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
 
Vol 30, No 3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 9 Regionalne strategie innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej Abstrakt PDF
Andrzej Wieloński, Katarzyna Szmigiel
 
Vol 10 Wpływ procesów globalizacji na region Abstrakt PDF
Stanisław Sala
 
Vol 29, No 2 Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 10 Przestrzeń przemysłowa Szczecinka i Lęborka w układach regionalnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego Abstrakt PDF
Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska
 
Vol 29, No 2 Wybrane aspekty przemian strukturalnych i innowacyjności przemysłu Śląska - ujęcie przestrzenne Abstrakt PDF
Paweł Brezdeń
 
Vol 15 Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego Abstrakt PDF
Przemysław Śleszyński
 
Vol 28 Rozwoju infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Piotr Raźniak, Daniel Obirek
 
Vol 27 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 26 Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 26 Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce Abstrakt PDF
Barbara Rubacha
 
Vol 1 Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-1995 Abstrakt PDF
Stanisław Misztal
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X