Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 4 Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann
 
Vol 9 Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 9 Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 14 Restrukturyzacja polskiego przemysłu środków transportu szynowego na przykładzie przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Abstrakt PDF
Marek Chmurski, Andrzej Wieloński
 
Vol 15 Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości Abstrakt PDF
Kinga Bauer
 
Vol 2 Funkcjonowanie szarej strefy w warunkach restrukturyzacji gospodarki Abstrakt PDF
Bogdan Szurgot
 
Vol 26 Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 9 Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 4 Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 4 Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r. Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 9 Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach) Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska
 
Vol 3 Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 3 Procesy restrukturyzacji w przemyśle okrętowym (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A.) Abstrakt PDF
Janina Musielak
 
Vol 9 Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 1 Stworzenie specjalnych stref ekonomicznych – poważny czynnik restrukturyzacji gospodarki Abstrakt PDF
Eugeniusz Cikało, Stefan Nowosiadło
 
Vol 1 Aktualne kierunki restrukturyzacji gospodarki na Ukrainie Abstrakt PDF
Bogdan Szurgot
 
Vol 6 Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji Abstrakt PDF
Lech Pakuła
 
Vol 30, No 3 Wsparcie przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przemysłu okrętowego – przykład Bałtyckiego Portu Nowych Technologii Abstrakt PDF
Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski
 
Vol 8 Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 27 Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu Abstrakt PDF
Paulina Szyja
 
Vol 9 Procesy restrukturyzacji ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie Abstrakt PDF
Anna Wilkosz
 
Vol 9 Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego Abstrakt PDF
Jakub Jaworski
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X