Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 23 Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marcin Semczuk, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
 
Vol 30, No 1 Rola przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym i regionalnym Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 20 Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 28 Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 26 Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 18 Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego Abstrakt PDF
Katarzyna Kowalska
 
Vol 21 Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec, Marta Boguś
 
Vol 31, No 4 Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 31, No 1 Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru Abstrakt PDF
Paulina Szyja
 
Vol 31, No 1 Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 8 Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 31, No 1 Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014 Abstrakt PDF
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek
 
Vol 30, No 4 Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku Abstrakt PDF
Marek Hendel, Michał Żemła
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 31, No 3 Modele funkcjonowania i rozwój terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Michał Beim, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Robert Zajdler
 
Vol 16 Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników Abstrakt PDF
Sławomir Kurek
 
Vol 30, No 2 Specjalna strefa ekonomiczna jako biegun wzrostu (ujęcie teoretyczne) Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 29, No 3 Znaczenie turystyki zrównoważonej w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie Chorwacji Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 2 Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 29, No 2 Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie prosperity i kryzysu Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 8 Offset jako czynnik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Jakub Jaworski
 
Vol 29, No 2 Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej Abstrakt PDF
Ewa Woźniak
 
Vol 29, No 2 Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995–2012 Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 8 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstrakt PDF
Grzegorz Wielgus
 
Vol 29, No 1 Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 12 Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann, Anita Trojak
 
Vol 30, No 4 Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe Abstrakt PDF
Anna Skórska
 
Vol 30, No 3 Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej Abstrakt PDF
Joanna Kudełko
 
Vol 27 Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Michał Becla
 
Vol 30, No 3 Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 30, No 2 Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju lokalnym – przykład Gdyni Abstrakt PDF
Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski
 
Vol 30, No 2 Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Bartosz Wojtyra
 
Vol 22 Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 31, No 4 Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce. Przesłanki i bariery Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 31, No 4 Układy przestrzenne wielkich kompleksów zbrojeniowych Europy Abstrakt PDF
Piotr L. Wilczyński
 
1 - 37 z 37 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X