Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 30, No 1 Rola przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym i regionalnym Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 23 Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marcin Semczuk, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
 
Vol 21 Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec, Marta Boguś
 
Vol 20 Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 28 Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Paweł Nowak
 
Vol 26 Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 18 Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego Abstrakt PDF
Katarzyna Kowalska
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 31, No 4 Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 31, No 1 Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru Abstrakt PDF
Paulina Szyja
 
Vol 31, No 1 Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 8 Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Tomasz Komornicki
 
Vol 31, No 1 Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014 Abstrakt PDF
Mariusz Jan Radło, Paulina Spałek
 
Vol 30, No 4 Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku Abstrakt PDF
Marek Hendel, Michał Żemła
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 31, No 3 Modele funkcjonowania i rozwój terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Michał Beim, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Robert Zajdler
 
Vol 16 Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników Abstrakt PDF
Sławomir Kurek
 
Vol 30, No 2 Specjalna strefa ekonomiczna jako biegun wzrostu (ujęcie teoretyczne) Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 31, No 4 Układy przestrzenne wielkich kompleksów zbrojeniowych Europy Abstrakt PDF
Piotr L. Wilczyński
 
Vol 29, No 3 Znaczenie turystyki zrównoważonej w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie Chorwacji Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 2 Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 29, No 2 Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie prosperity i kryzysu Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 8 Offset jako czynnik rozwoju przemysłu Abstrakt PDF
Jakub Jaworski
 
Vol 29, No 2 Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej Abstrakt PDF
Ewa Woźniak
 
Vol 29, No 2 Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995–2012 Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 8 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Abstrakt PDF
Grzegorz Wielgus
 
Vol 29, No 1 Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 12 Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann, Anita Trojak
 
Vol 30, No 4 Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe Abstrakt PDF
Anna Skórska
 
Vol 30, No 3 Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej Abstrakt PDF
Joanna Kudełko
 
Vol 27 Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Michał Becla
 
Vol 30, No 3 Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 30, No 2 Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju lokalnym – przykład Gdyni Abstrakt PDF
Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski
 
Vol 30, No 2 Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Bartosz Wojtyra
 
Vol 22 Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 31, No 4 Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce. Przesłanki i bariery Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
1 - 37 z 37 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X