Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 26 Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2000-2010 w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 18 Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego Abstrakt PDF
Katarzyna Kowalska
 
Vol 23 Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marcin Semczuk, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
 
Vol 30, No 1 Rola przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym i regionalnym Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 31, No 4 Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 30, No 2 Specjalna strefa ekonomiczna jako biegun wzrostu (ujęcie teoretyczne) Abstrakt PDF
Magdalena Typa
 
Vol 29, No 2 Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie prosperity i kryzysu Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 29, No 1 Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ Abstrakt PDF
Mirosław Wójtowicz
 
Vol 30, No 3 Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej Abstrakt PDF
Joanna Kudełko
 
Vol 22 Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X