Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 4 Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 29, No 4 Założenia badawcze i propozycja wzorca analizy procesu przemian przedsiębiorstwa przemysłowego i struktury przestrzennej Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 21 Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 27 Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 26 Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt PDF
Franciszek Kłosowski
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 3 Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Iwona Jażewicz
 
Vol 31, No 4 Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014 Abstrakt PDF
Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski
 
Vol 1 Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego Abstrakt PDF
Agnieszka Kwiatek-Sołtys
 
Vol 30, No 3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 2 Struktura inwestycji zagranicznych w Gdyni Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 30, No 1 Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach Abstrakt PDF
Hanna Godlewska-Majkowska
 
Vol 2 Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Katarzyna Piasecka
 
Vol 29, No 4 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” – główne problemy badawcze Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 2 Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Zbigniew Mikoajkiewicz
 
Vol 6 Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors Abstrakt PDF
Eliza Wajda, Katarzyna Zalewska
 
Vol 7 Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 27 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 7 Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann
 
Vol 9 Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania Abstrakt PDF
Sylwia Staszewska, Daria Marcinowicz
 
Vol 27 Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Michał Becla
 
Vol 10 Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 27 Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X