Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 4 Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Abstrakt PDF
Maria Tkocz
 
Vol 29, No 4 Założenia badawcze i propozycja wzorca analizy procesu przemian przedsiębiorstwa przemysłowego i struktury przestrzennej Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 27 Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 26 Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt PDF
Franciszek Kłosowski
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 21 Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 6 Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors Abstrakt PDF
Eliza Wajda, Katarzyna Zalewska
 
Vol 7 Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 27 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 7 Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann
 
Vol 9 Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania Abstrakt PDF
Sylwia Staszewska, Daria Marcinowicz
 
Vol 27 Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Michał Becla
 
Vol 10 Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce Abstrakt PDF
Maciej Smętkowski
 
Vol 27 Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 3 Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Iwona Jażewicz
 
Vol 31, No 4 Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014 Abstrakt PDF
Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski
 
Vol 1 Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego Abstrakt PDF
Agnieszka Kwiatek-Sołtys
 
Vol 30, No 3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Marek Ciechowski
 
Vol 2 Struktura inwestycji zagranicznych w Gdyni Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 30, No 1 Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach Abstrakt PDF
Hanna Godlewska-Majkowska
 
Vol 2 Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Katarzyna Piasecka
 
Vol 29, No 4 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 15 lat „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” – główne problemy badawcze Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 2 Przedmiotowa struktura inwestycji przemysłowych wyrazem przemian strukturalnych w polskim przemyśle Abstrakt PDF
Zbigniew Mikoajkiewicz
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X