Search Results


Revise Search
 
Issue Title
 
Vol 15 Conditions shaping transformational processes in industry and services Abstract
Zbigniew Zioło
 
Vol 21 The Structural Changes in the Processing Industry by Voivodeship in the Years 1999–2010 Abstract
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 3 Transformacje struktur przemysłowych na terenie województwa pomorskiego Abstract
Mariusz Czepczyński
 
Vol 3 Orientacje teoretyczno – metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, Abstract
Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 16 Spatial and division structure of Polish industry against the European Union in the twentieth anniversary of the start of the transformation processes Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 2 Gdańsk and Gdynia Seaports after 25 Years of Economic Transition Abstract
Maciej Tarkowski
 
Vol 1 Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego Abstract
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Structural change Polish economy after 1990 year Abstract
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 15 Sustainable Development strategy as a challenge for the processes of transformation in industry and services Abstract
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 15 Spatial industrial transformation processes in the Pomorskie voivodship Abstract
Paweł Czapliński
 
Vol 8 Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej Abstract
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 9 Restructuring of industry space in selected cities of the Kujawsko-Pomorskie province during the period of political system transformation Abstract
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Influence of globalization and European integration processes on structural transformations in the Polish sugar industry Abstract
Marcin Niemczak
 
Vol 12 Infrastructure of innovative system as a factor of transformation of industrial structures Abstract
Teresa Bal-Woźniak
 
Vol 1 Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji Abstract
Henryk Rochnowski
 
Vol 2 Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania Abstract
Tomasz Rachwał
 
Vol 5 Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw Abstract
Stanisław Misztal
 
Vol 6 Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji Abstract
Lech Pakuła
 
Vol 29, No 1 Spatial aspects of the production and export of buses in Poland in the years 1989–2014 Abstract
Marcin Połom
 
Vol 8 O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych Abstract
Miachał Paszkowski, Lidia Luchter
 
Vol 22 New Economy in Poland after the Systemic Transformation: Main Issues Abstract
Grzegorz Nycz
 
Vol 4 Wybrane problemy transformacji struktur przemysłowych w Federacji Rosyjskiej Abstract
Zygmunt Szot
 
Vol 9 The influence of transformational processes on the local industrial structures on the example of the former Słupsk voivodship Abstract
Paweł Czapliński
 
Vol 4 Zmiany kierunków kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w okresie transformacji gospodarki narodowej Abstract
Monika Borowiec
 
Vol 10 Transformational processes in industrial spatial structures in relation to changing surroundings Abstract
Zbigniew Zioło
 
Vol 3 Zmiany kierunków kształcenia Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle polskiego szkolnictwa technicznego w łatach transformacji gospodarki Abstract
Monika Borowiec
 
1 - 26 of 26 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"ISSN: 2449-903X