Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 15 Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 21 Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010 Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 3 Transformacje struktur przemysłowych na terenie województwa pomorskiego Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 16 Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 2 Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej Abstrakt PDF
Maciej Tarkowski
 
Vol 3 Orientacje teoretyczno – metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, Abstrakt PDF
Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 8 Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 9 Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 12 Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Teresa Bal-Woźniak
 
Vol 1 Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 15 Przestrzenny wymiar procesów transformacji przemysłu w województwie pomorskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 5 Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw Abstrakt PDF
Stanisław Misztal
 
Vol 6 Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji Abstrakt PDF
Lech Pakuła
 
Vol 29, No 1 Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w latach 1989–2014 Abstrakt PDF
Marcin Połom
 
Vol 8 O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych Abstrakt PDF
Miachał Paszkowski, Lidia Luchter
 
Vol 22 Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej – problemy węzłowe Abstrakt PDF
Grzegorz Nycz
 
Vol 4 Wybrane problemy transformacji struktur przemysłowych w Federacji Rosyjskiej Abstrakt PDF
Zygmunt Szot
 
Vol 9 Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 4 Zmiany kierunków kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w okresie transformacji gospodarki narodowej Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 10 Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 3 Zmiany kierunków kształcenia Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle polskiego szkolnictwa technicznego w łatach transformacji gospodarki Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 1 Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji Abstrakt PDF
Henryk Rochnowski
 
Vol 2 Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
1 - 26 z 26 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X