Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 15 Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 21 Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010 Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 3 Transformacje struktur przemysłowych na terenie województwa pomorskiego Abstrakt PDF
Mariusz Czepczyński
 
Vol 3 Orientacje teoretyczno – metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, Abstrakt PDF
Tadeusz Stryjakiewicz
 
Vol 16 Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 29, No 2 Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej Abstrakt PDF
Maciej Tarkowski
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 15 Przestrzenny wymiar procesów transformacji przemysłu w województwie pomorskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 8 Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 9 Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na przekształcenia struktur polskiego przemysłu cukrowniczego Abstrakt PDF
Marcin Niemczak
 
Vol 12 Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych Abstrakt PDF
Teresa Bal-Woźniak
 
Vol 1 Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 2 Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 5 Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw Abstrakt PDF
Stanisław Misztal
 
Vol 6 Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji Abstrakt PDF
Lech Pakuła
 
Vol 29, No 1 Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w latach 1989–2014 Abstrakt PDF
Marcin Połom
 
Vol 8 O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych Abstrakt PDF
Miachał Paszkowski, Lidia Luchter
 
Vol 22 Nowa gospodarka w Polsce po transformacji systemowej – problemy węzłowe Abstrakt PDF
Grzegorz Nycz
 
Vol 4 Wybrane problemy transformacji struktur przemysłowych w Federacji Rosyjskiej Abstrakt PDF
Zygmunt Szot
 
Vol 9 Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 4 Zmiany kierunków kształcenia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w okresie transformacji gospodarki narodowej Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 10 Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 3 Zmiany kierunków kształcenia Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle polskiego szkolnictwa technicznego w łatach transformacji gospodarki Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 1 Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji Abstrakt PDF
Henryk Rochnowski
 
1 - 26 z 26 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X