Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 15 Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 31, No 1 Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 32, No 2 Poziom rozwoju nowoczesnych usług w Polsce. Ujęcie regionalne Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 31, No 3 Globalne uwarunkowania rozwoju i czynniki lokalizacji usług dla biznesu – przykład Gdyni Abstrakt PDF
Maciej Tarkowski
 
Vol 30, No 4 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej w Korei Południowej Abstrakt PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Kamila Wałach
 
Vol 21 Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 13 Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego Abstrakt PDF
Andrzej Raczyk, Helena Dobrowolska-Kaniewska
 
Vol 14 Dostępność do usług kulturalnych w Meksyku Abstrakt PDF
Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 15 Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 15 Rozwój przemysłu oraz usług na terenie Jelcza–Laskowic jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Abstrakt PDF
Joanna Bałach-Frankiewicz
 
Vol 32, No 2 Struktura potrzeb użytkowników lokalnych centrów usługowych w różnych kontekstach osadniczych. Studium porównawcze pl. I.L. Pereca we Wrocławiu i rynku w Siechnicach Abstrakt PDF
Jacek Pluta, Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra, Agnieszka Kriesel
 
Vol 29, No 2 Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995–2012 Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 26 Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt PDF
Franciszek Kłosowski
 
Vol 16 Dystrybucja usług medycznych w Meksyku Abstrakt PDF
Anna Winiarczyk-Raźniak
 
Vol 31, No 2 Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport Abstrakt PDF
Marlena Dyszy
 
Vol 24 Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych Abstrakt PDF
Piotr Raźniak
 
Vol 31, No 1 Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru Abstrakt PDF
Paulina Szyja
 
Vol 21 Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 21 Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach Abstrakt PDF
Anna Wróbel
 
Vol 30, No 4 Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 30, No 4 Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe Abstrakt PDF
Anna Skórska
 
Vol 29, No 3 Atrakcje turystyczne Jordanii i ich znaczenie dla rozwoju usług turystycznych Abstrakt PDF
Bożena Elżbieta Wójtowicz, Paweł Wójtowicz
 
Vol 29, No 3 Tendencje w rozwoju usług edukacyjnych w Polsce na przykładzie szkolnictwa ponadgimnazjalnego Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 29, No 2 Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt PDF
Anna Skórska
 
Vol 15 Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego Abstrakt PDF
Przemysław Śleszyński
 
Vol 28 Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek usług otoczenia biznesu na przykładzie województwa wielkopolskiego Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
Vol 31, No 4 Wpływ przemysłu i usług na rozwój społeczno-gospodarczy układów przestrzennych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 31, No 3 Europejskie źródła danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i ograniczenia Abstrakt PDF
Beata Stelmach-Fita
 
Vol 31, No 3 Sektorowy podział gospodarki państw europejskich w wyobrażeniu ich mieszkańców Abstrakt PDF
Tomasz Padło
 
Vol 24 Turystyka osób niepełnosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 16 Uwarunkowania rozmieszczenia usług turystycznych na Huculszczyźnie Abstrakt PDF
Anna Kibycz
 
Vol 21 Wiedza jako podstawowy czynnik rozwoju przemysłu i usług Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 18 Rola usług i ich lokalizacji w przekształceniach społeczno-gospodarczych województwa małopolskiego po 2000 roku Abstrakt PDF
Mateusz Duszyk, Nina Grad
 
1 - 33 z 33 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X