Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 21 Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999–2010 Abstrakt PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 17 Przemiany w przemyśle samochodów osobowych w Polsce w latach zmian systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Piotr Lizak
 
Vol 23 Rola menedżerów w zmianach organizacyjnych w firmach i instytucjach sektora kreatywnego poznańskiego regionu metropolitalnego Abstrakt PDF
Michał Męczyński
 
Vol 10 Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 12 Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku Abstrakt PDF
Michał Gabriel Woźniak
 
Vol 29, No 4 Współczesne procesy przemian regionalnych przemysłu Polski – próba interpretacji Abstrakt PDF
Bolesław Domański
 
Vol 4 Zmiany strukturalne przemysłu na tle przewozów kolejowych Abstrakt PDF
Jakub Majewski
 
Vol 4 Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania Abstrakt PDF
Eugeniusz Rydz, Wioletta Szymańska
 
Vol 3 Problematyka finansów przedsiębiorstw w wyniku zmian systemu gospodarczego Abstrakt PDF
Tomasz Śpiewak
 
Vol 1 Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 11 Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 30, No 3 Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-903X