The Development of Computer-Assisted Legal Research Systems and Their Role in Shaping a Knowledge-Based Economy (on the Example of Poland)

Authors

  • Bartłomiej Patkowski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii,

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.21.22

Keywords:

Computer-Assisted Legal Research System, knowledge-based economy, direct sale

Abstract

For all market participants, appropriately structured legal information is crucial for the process of decision-making, which is reflected in the operation of businesses, government agencies, and individuals. In Poland, after the 1989 transition, IT tools appeared on the market giving rise to currently used, highly developed systems known as Computer-Assisted Legal Research (CALR). The purpose of this paper is to present the factors that underlay the origin and development of Legal Research Systems in Poland and, in particular, to outline their role they played in dissemination of legal and business information. CARL developed in Poland primarily as a result of instability and excessive minuteness of Polish law. Initially such systems gained popularity primarily among lawyers as an important work tool. As time passed, CARL has spread beyond the traditional market, reaching businesses and public institutions. Additionally, it provided strong impetus to create other IT tools transferring information of legal and economic to general public. Legal Research Systems play a significant role in shaping a knowledge-based economy. This role is based on convergence of knowledge and information neces­sary for decision-making in the private and public sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bartłomiej Patkowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii,

Bartłomiej Patkowski, Ph.D. student, Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography.Master’s degree studies: Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Instituteof Geography, Cracow Academy of Economics (Cracow University of Economics), Faculty of Management. His research interests are: socio-economic geography, entrepreneurship, management.

References

Domagalski, M. (2012, 22 listopada). Ilu w Polsce mamy prawników. Rzeczpospolita. Pozyskano z: http://prawo.rp.pl/artykul/430770.html.

Główny Urząd Statystyczny (2012). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Goetz, K.H., Zubek, R. (2005). Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa. Warszawa: Sprawne Państwo, Program Ernst & Young. Pozyskano z: http://www.ey.com/ PL/pl/Industries/Government-Public-Sector/Raport-Stanowienie-prawa-w-Polsce.

Gołębiewski, Ł., Waszczyk, P. (2012). Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa. Warszawa: Biblioteka Analiz.

Hryniewicz, J.T. (2010). Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 61–68.

Janowski, J. (2011). Informatyka Prawnicza. Wykłady specjalizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kochanowski, J. (2012, 28 listopada). Jak powinno być tworzone prawo w Polsce? Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich przed Senacką Komisją Ustawodawczą 14 września 2006 roku. Pozyskano z: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1852&s=1.

Makowska, M. (2010). Sprzedaż bezpośrednia. Tajemnice i mity motywacji pracowników. Toruń: EscapeMagazine.pl. Pozyskano z: http://www.escapemagazine.pl/119374-sprzedaz-bezposred¬nia.

Naczelna Rada Adwokacka (2012, 20 listopada). Ilu naprawdę jest prawników w Polsce: raport o dostępności pomocy prawnej – Naczelna Rada Adwokacka 12 stycznia 2010. Pozyskano z: http://www.adwokatura.katowice.pl/z-naszej-izby-szczegoly/items/raport-ilu-naprawde-jest-prawnikow-w-polsce.html.

OECD (2012, 21 listopada). Knowledge-Based Economy, Definition – 01.09.2005. Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z: http://stats.oecd.orgglossary//detail.asp?ID=6864.

Waszczyk, M., Rodacki, S. (2005). Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe. W: J. Kubka (red.), Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 97–118.

(2012). Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, wyd. 3. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wiewiórowski, W.R. (2008). Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym. W: H. Ganińska (red.), Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 82–95.

Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45–60.

Published

2013-11-28

How to Cite

Patkowski, B. (2013). The Development of Computer-Assisted Legal Research Systems and Their Role in Shaping a Knowledge-Based Economy (on the Example of Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 366–377. https://doi.org/10.24917/20801653.21.22