Spatial Differentiation of the Level of Innovation of Regional Economy of Lower Silesian Voivodeship

Authors

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
  • Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.1

Keywords:

innovative activity, Lower Silesian Voivodeship, regional economy, spatial differentiation of innovativeness

Abstract

Current development of the knowledge-based economy is dependent on the level of innovation of companies introducing new or significantly improved products, advanced technology and better work organization systems. A high level of innovativeness has a significant impact on the growth of the competitive advantage of regional economies, primarily by allowing them to use resources more efficiently. The paper presents the research and development activities in Poland which has been characterized on the basis of expenditure on research and development and the participation of R&D employees in total employment. The analysis of innovative activities in voivodeships (provinces) in Poland and in the poviats (= counties) of Lower Silesian voivodeship was based on four indicators: innovative activity, expenditure on it, its effectiveness in the form of revenues from the production of new or substantially improved products, and the level of equipment with the means of manufacturing automation. These parameters were used to construct a synthetic indicator of innovation that illustrates the intraregional competitiveness of the poviats. The analysis of innovation of the economy of Lower Silesia is presented in relation to other voivodeships what allows to determine the position of the region with regard to the rest of the country.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Paweł Brezdeń, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Paweł Brezdeń is a Senior Lecturer in the Department of Regional and Local Analyses at the University of Wrocław. His research interests focus on investment processes, banking industry, entrepreneurship and economic revival, the networked economy, structure of industry and innovativeness. In addition, he is conducting research in demography and population, as well as management and marketing. He is a co-author of three popular atlases and socio-economic monographs.

Waldemar Spallek, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Paweł Brezdeń is a Senior Lecturer in the Department of Regional and Local Analyses at the University of Wrocław. His research interests focus on investment processes, banking industry, entrepreneurship and economic revival, the networked economy, structure of industry and innovativeness. In addition, he is conducting research in demography and population, as well as management and marketing. He is a co-author of three popular atlases and socio-economic monographs.

References

Bank Danych Lokalnych (2012, 15 listopada). Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks

Brezdeń, P., Spallek, W. (2009). Efektywność firm korporacyjnych o dobrym standingu w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 81–94.

Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski. Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2013–2020 (2012). Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010 (2011). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Innovation Union Scoreboard 2011. Enterprise and Industry (2012, 7 listopada). Pozyskano z: http:// ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 1999–2004 (2006). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Nauka i technika w 2010 r. Science and Technology in Poland in 2010 (2012). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Nowak, E. (1989). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWE.

Penc, J. (1999). Innowacyjne zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008). Warszawa: OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim, cz. 2 (2012). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Żyszkowska, W., Spallek, W., Borowicz D. (2012). Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Published

2013-10-01

How to Cite

Brezdeń, P., & Spallek, W. (2013). Spatial Differentiation of the Level of Innovation of Regional Economy of Lower Silesian Voivodeship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 9–25. https://doi.org/10.24917/20801653.23.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>