The Role of Managers in the Organisational Changes of the Creative Sector Companies and Institutions in the Poznań Metropolitan Region

Authors

  • Michał Męczyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.2

Keywords:

creative milieu, creative sector, managers, organizational changes

Abstract

The ongoing globalisation processes trigger ever-increasing competitiveness among companies of different sectors of the economy. The changing market requirements make companies introduce novel strategies, which often change completely their corporate structures. The activities envisaged by the strategies are subject to a high risk because of their uncertain effects. This may lead to an increased dissatisfaction among the workforce; their employees may be afraid of the new modes of employment or redundancies. Changes in the companies may also include e.g. an increased flexibility of the economic profiles of the companies. The introduction of changes in the organisational structures of companies is the responsibility of creative, highly-qualified managers. The personality traits of these people as well as the intangible work they perform make them representatives of the creative class (Florida, 2002). The new organisational structures of companies born as a result of their decisions lead to the transformation of hierarchical structures into network ones (Napier, Nilsson, 2006), and the replacement of traditional company departments by temporary project groups of specialists (Kloosterman, 2010; Landry, 2006), among others. The arising new structures often trigger new work conditions, conducive to the development of creativity. This gives rise to a creative milieu within a company or an institution (Törnqvist, 2011). Based on the interviews and questionnaires conducted within the framework of two international research projects (ACRE - Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union and CREA.RE Creative Regions), the author defines the role of managers in the organisational changes in the creative sector companies and institutions in the Poznań metropolitan region.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Michał Męczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Michał Męczyński, PhD, has worked as a Senior Lecturer at the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań since 2006. He has participated in many national and international projects, e.g. ACRE – Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union financed from the 6th Framework Programme of the European Union. Męczyński is an author and co-author of numerous Polish and international publications related to the innovativeness and creativity. His research interests are related to development of the creative sector in metropolitan regions, spatial behaviors of talented and highly skilled individuals and spatial differences of the innovative economy.

References

Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation. Progress in Human Geography, 28, 31–56.

Brown, J., Męczyński, M. (2009). ‘Complexcities’: Locational Choices of Creative Knowledge Workers.

W: C. Chapain, C. Collinge, P. Lee, S. Musterd (ed.), Can We Plan the Creative Knowledge City? Built Environment, 35 (2), 238–252.

Brown, J., Nadler, R., Męczyński, M. (2010). Working on the Edge? Creative Jobs in Birmingham, Leipzig and Poznan. W: S. Musterd, A. Murie (eds.), Making Competitive Cities. Oxford: Wiley Blackwell, 201–231.

Czapliński, P. (2008). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w subregionie słupskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 23–35.

Domański, B., Stryjakiewicz, T. (2003). Postcommunist Industrial Transformation and Its Regional Dimension. W: G. Stöber (Hrsg.), Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und in Polen. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 46–71.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York: Harper & Row Publishers.

Employment Outlook, (2007). Paris: OECD. Pozyskano: http://www.oecd.org/els/oecdemploymentoutlook- downloadableeditions1989–2011.htm Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.

Rola menedżerów w zmianach organizacyjnych... 41 Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Routledge.

Gill, R., Pratt, A. (2008). In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work, Theory, Culture & Society. King’s College London: London, 25 (7–8), 1–30.

Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaworski, J. (2006). Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 130–142.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kloosterman, R.C. (2010). Building a Career: Labour Practices and Cluster Reproduction in Dutch Audiovisual Industry. Regional Studies, 44 (7), 859–872.

Kocowski, T. (1991). Szkice z teorii twórczości i motywacji. Poznań: SAWW.

Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (red.) (1997). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Landry, Ch. (2006). The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan Malecki, E.J. (1987). The R&D Location Decision of the Firm and ‘Creative’ Regions. Technovation, 6, 205–222.

McRobbie, A. (1998). British Fashion Design; Rag trade or Image Industry? London: Routledge.

McRobbie, A. (2002). The Los Angelisation of London. Three Short-Waves of Young People’s Micro- economies of Culture and Creativity in the UK. EIPCP – Evropski Institut za Progresivnu Kulturnu Politiku [Pozyskano: http://eipcp.net/transversal/0207/mcrobbie/en Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (red.) (2010). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, 102–115.

Napier, K.N., Nilsson, V. (2006). The Development of Creative Capabilities in and Out of Creative Organizations: Three Case Studies. Creativity and Innovation, 15 (3), 268–278.

Rachwał, T. (2011). Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19, 1–10.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Po łudniowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98–115.

Stolarick, K., Florida, R. (2006). Creativity, Connections and Innovation: A Study of Linkages in the Montréal Region. Environment and Planning, A 38 (10), 1799–1817.

Storper, M., Scott, A.J. (2009). Rethinking Human Capital, Creativity and Urban Growth. Journal of Economic Geography, 9 (2), 147–167.

Stryjakiewicz, T. (2004). Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T., Męczyński, M. (2010). Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, Y., Stachowiak, K. (2010). Sektor kreatywny w poznańskim regionie metropolitalnym.

Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym.

Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2008). Nowy model organizacji i funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw przemysłowych.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 83–97.

michał męczyńSki Törnqvist, G. (1983). Creativity and the Renewal of Regional Life. W: A. Buttimer (ed.), Creativity and Context. Lund Studies in Geography, Series B, 50, 91–112.

Törnqvist, G. (2004). Creativity in Time and Space. Geografiska Annaler, 86, 227–243.

Törnqvist, G. (2011). The Geography of Creativity. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Ltd.

Vang, J. (2007). The Spatial Organization of the News Industry: Questioning Assumptions about Knowledge Externalities for Clustering of Creative Industries. Innovation: Management, Policy & Practice. eContent Management Pty Ltd., 9, 14–27.

Wiedermann, K. (2008). Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 93–108.

Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11–22.

Published

2013-10-01

How to Cite

Męczyński, M. (2013). The Role of Managers in the Organisational Changes of the Creative Sector Companies and Institutions in the Poznań Metropolitan Region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 26–42. https://doi.org/10.24917/20801653.23.2